pagetop

Úvod

VITAJTE NA STRÁNKACH ELEKTROMAJSTER

ALUVIA s.r.o. je oprávnená vzdelávacia organizácia pre Vyhradené technické zariadenia elektrické podľa Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení v náväznosti na zákon o BOZP 124/2009 Z.z. v rozsahu:

Poučená osoba  
e-learning školenie Poučenie osoby bez elektrotechnického vzdelania
podľa §20 vyhlášky 508/2009 Z.z. (cena 29€)
prihláška
ElektroMajster AOP   kurz schválený Národným inšpektorátom práce
e-learning školenie
 Aktulaizačná odborná príprava elektrotechnikov
podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. §21 §22 § 23 § 24 (cena 48€) bližšie info
prihláška
27.-30.10.2020 Revízny technik §24 - Bratislava
prípravné školenie revíznych technikov (cena 129€)
prihláška

TERMÍNY ŠKOLENÍ:

24.-25.9.2020 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Bratislava
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 69€)

prihláška

1.-2.10.2020 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Nitra
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 69€)

 prihláška

8.-9.10.2020 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Bratislava
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 69€)

 prihláška

15.-16.10.2020 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Banská Bystrica
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 69€)

 prihláška

22.-23.10.2020 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Bratislava
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 69€)

 prihláška

5.-6.11.2020 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Nitra
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 69€)

 prihláška

9.-10.11.2020 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Myjava
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 69€)

 prihláška

12.-13.11.2020 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Bratislava
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 69€)

 prihláška

19.-20.11.2020 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Banská Bystrica
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 69€)

 prihláška

23.-24.11.2020 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Komárno
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 69€)

 prihláška

Načítam, čakajte prosím...