pagetop

Úvod

VITAJTE NA STRÁNKACH ELEKTROMAJSTER

ALUVIA s.r.o. je oprávnená vzdelávacia organizácia pre Vyhradené technické zariadenia elektrické podľa Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení v náväznosti na zákon o BOZP 124/2009 Z.z. v rozsahu:

Poučená osoba  
e-learning školenie Poučenie osoby bez elektrotechnického vzdelania
podľa §20 vyhlášky 508/2009 Z.z. (cena 29€)
prihláška

ElektroMajster AOP   kurz schválený Národným inšpektorátom práce
e-learning školenie
Aktulaizačná odporná príprava elektrotechnikov
podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. §21 §22 § 23 § 24 (cena 48€) bližšie info

prihláška

TERMÍNY ŠKOLENÍ:

28.-31.7.2020 Revízny technik §24 - Bratislava
prípravné školenie revíznych technikov (cena 129€)

prihláška

2.-3.7.2020 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Nitra
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 69€)

 prihláška

9.-10.7.2020 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Bratislava
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 69€)

 prihláška

16.-17.7.2020 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Banská Bystrica
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 69€)

 prihláška

23.-24.7.2020 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Bratislava
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 69€)

 prihláška

6.-7.8.2020 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Nitra
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 69€)

 prihláška

13.-14.8.2020 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Bratislava
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 69€)

 prihláška

20.-21.8.2020 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Banská Bystrica
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 69€)

 prihláška

27.-28.8.2020 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Bratislava
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 69€)

 prihláška

3.-4.9.2020 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Nitra
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 69€)

 prihláška

Načítam, čakajte prosím...