pagetop

Elektrotechnické minimum

Po absolvovaní vzdelávacieho programu "Elektrotechnické minimum" budete vedieť čítať elektrotechnickú dokumentáciu pre výkon pracovných činností na elektrických zariadeniach. Dokážete používať správnu odbornú terminológiu a elektrotechnické normy STN a EN. Budete ovládať základné riešenia jednosmerných a striedavých elektrických obvodov. Spoznáte princíp činnosti a použitia elektrických strojov a prístrojov, spôsob zhotovenia bezpečného rozvodu elektrickej energie. Zvládnete namerať základné elektrické veličiny a vyhodnotiť záver. Spoznáte zásady bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany na elektrických zariadeniach. Školenie zabezpečuje Elektro Škola s.r.o.

Cieľová skupina:

Školenie je určené pre osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti elektrotechnika.

Požadované vzdelanie:

- stredné odborné vzdelanie (výučný list)
- úplné stredné vzdelanie (maturita)
- úplné stredné vzdelanie (gymnázium)

Metódy vzdelávania:

- prednášky, diskusia a samostatná práca
- dištančné e-learningové štúdium
- odborný výcvik

Školenie prebieha:

- prezenčne vždy v piatok a sobotu (9 týždňov)
- dištančne e-learningovým štúdiom

Viac na stránke Elektro Škola s.r.o.

Načítam, čakajte prosím...