Elektroinštalácie

Elektrické inštalácie bytov a rodinných domov


Trojdňové školenie - Elektrické prípojky do 1000V a elektrické inštalácie v bytoch a rodinných domoch.

Obsah školenia:

- konštrukčná a sprievodná dokumentácia elektrického zariadenia
- protokol o vonkajších vplyvoch
- elektrické prípojky do 1000V
- elektromerové a domové/bytové rozvádzače /istenie a selektivita/
- výber a stavba elektrických rozvodov /dimenzovanie/
- ochrana elektrických zariadení pred úrazom elektrickým prúdom
- elektrická inštalácia v kúpeľniach a sprchách
- umývací priestor /kuchyňa/
- hlavná uzemňovacia svorka a ochranné vodiče
- uzemnenie
- revízie
- praktické zapájanie /elektromerový rozvádzač, hlavný rozvádzač, svetelné a zásuvkové obvody/

Cena: 198 €

Predbežná objednávka

Školenie Elektrické inštalácie bytov a rodinných domov v cene 195€