Prihláška

Prihláška na školenie ElektroMajster

Prihláška na školenie §21 Elektrotechnik, §22 Samostatný elektrotechnik, §23 Elektrotechnik na riadenie,
§24 Revízny technik podľa vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z.