Prihláška - Aktualizačná odborná príprava

Prihláška ElektroMajster AOP

Aktualizačná odborná príprava elektrikárov podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. §21 §22 §23 §24
Upozornenie - osvedčenie alebo posledná aktualizácia nesmie byť staršia ako 5 rokov