Vitajte na stránkach ElektroMajster

ALUVIA s.r.o. je oprávnená vzdelávacia organizácia pre Vyhradené technické zariadenia elektrické podľa vyhlášky MPSVaR SR číslo 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a v naväznosti na zákon BOZP 124/2009 Z.z. v rozsahu:

- výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky do 1000V triedy A číslo oprávnenia: VVZ-0099/18-05.1

- výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických do 1000V triedy A číslo oprávnenia: VVZ-0100/18-05.2


Školenia sú určené pre uchádzačov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na vyhradených technických zariadeniach elektrických do 1000 V podľa vyhlášky MPSVaR číslo 508/2009 Z.z.:

Aktualizačná odborná príprava

Predĺženie platnosti osvedčení elektrotechnikov §21 až §24 o 5 rokov formou e-learningu ON-LINE. 
Cena 48 €.

Prihláška

§20 Poučená osoba

Poučenie osoby bez elektrotechnického vzdelania podľa §20 vyhlášky 508/2009 Z.z. formou e-learningu ON-LINE.
Cena 29 €.

Prihláška

§21 Elektrotechnik       

Podmienky prijatia:
elektrotechnické vzdelanie - vyučený, ÚSO, VŠ
zdravotná spôsobilosť na prácu na VTZ elektrických
bez praxe
Cena 90 €

Termíny školenia a Prihláška          

§22 Samostatný elektrotechnik

Podmienky prijatia:
elektrotechnické vzdelanie - vyučený, ÚSO, VŠ
zdravotná spôsobilosť na prácu na VTZ elektrických
1 rok praxe
Cena 90 €

Termíny školenia a Prihláška

§23 Elektrotechnik na riadenie

Podmienky prijatia:
elektrotechnické vzdelanie - vyučený, ÚSO, VŠ
zdravotná spôsobilosť na prácu na VTZ elektrických
vyučený 4 roky praxe 
ÚSO 3 roky praxe
VŠ 2 roky praxe
Cena 90 €

Termíny školenia a Prihláška

§24 Revízny technik VTZ elektrických

Podmienky prijatia:
elektrotechnické vzdelanie - ÚSO, VŠ
zdravotná spôsobilosť na prácu na VTZ elektrických
ÚSO 5 rokov praxe
VŠ 3 roky praxe
Cena 198 €

Termíny školenia a Prihláška

Elektroinštalácie

Trojdňové školenie - Elektrické prípojky do 1000V a elektrické inštalácie v bytoch a rodinných domoch.

Obsah školenia:

- konštrukčná a sprievodná dokumentácia elektrického zariadenia
- protokol o vonkajších vplyvoch
- elektrické prípojky do 1000V
- elektromerové a domové/bytové rozvádzače /istenie a selektivita/
- výber a stavba elektrických rozvodov /dimenzovanie/
- ochrana elektrických zariadení pred úrazom elektrickým prúdom
- elektrická inštalácia v kúpeľniach a sprchách
- umývací priestor /kuchyňa/
- hlavná uzemňovacia svorka a ochranné vodiče
- uzemnenie
- revízie
- praktické zapájanie /elektromerový rozvádzač, hlavný rozvádzač, svetelné a zásuvkové obvody/

Cena: 198 €

Termíny školenia s prihláška


Zoznam elektrotechnických vzdelaní

2602 x 00 teoretická elektrotechnika
2613 x 00 elektronika
2621 x 00 automatizácia
2627 x 00 telekomunikácie
2632 x 00 silnoprúdová elektrotechnika
2634 x 00 elektroenergetika
2635 x 00 elektrotechnológie a materiály
2645 x 00 priemyselné inžinierstvo
2647 x 00 kybernetika
2664 x 00 biomedicínske inžinierstvo
2665 x 00 manažment a podnikanie v elektrotechnike
2670 x 00 mechanik silnoprúdových zariadení
2672 x 00 mechanik elektronik
2672 x 01 mechanik elektronik – automatizačná technika
2672 x 02 mechanik elektronik – organizačná a výpočtová technika
2672 x 03 mechanik elektronik – oznamovacia a zabezpečovacia technika
2672 x 04 mechanik elektronik – telekomunikačné zariadenia
2672 x 05 mechanik elektronik – prenosové zariadenia
2672 x 06 mechanik elektronik – vysielače a technika VKV
2672 x 07 mechanik elektronik – spotrebná elektronika
2672 x 08 mechanik elektronik – číslicová a riadiaca technika
2672 x 09 mechanik elektronik – časomerné zariadenia
2672 x 10 mechanik elektronik – zdravotnícka elektronika
2672 x 11 mechanik elektronik – optoelektronické zariadenia
2672 x 12 mechanik elektronik – telekomunikačná a zabezpečovacia technika
2672 x 13 mechanik elektronik – autoelektronika
2672 x 15 mechanik elektronik – automatizačná a riadiaca technika v doprave
2675 x 01 elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje
2675 x 01 elektrotechnika – energetika
2675 x 02 elektrotechnika – elektroenergetika
2675 x 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
2675 x 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia
2675 x 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia
2675 x 03 elektrotechnika – výkonová elektronika
2675 x 04 elektrotechnika – elektrické zariadenia
2675 x 04 elektrotechnika – montáž, opravy a údržba elektrotechnických zariadení
2675 x 05 elektrotechnika – silnoprúdová elektrotechnika
2675 x 06 elektrotechnika – racionalizácia výroby a spotreba energie
2675 x 11 elektrotechnika – oznamovacia technika
2675 x 12 elektrotechnika – elektronické počítačové systémy
2675 x 13 elektrotechnika – automatizačná technika
2675 x 13 elektrotechnika – automatizačná technika
2675 x 14 elektrotechnika – prístrojové a zdravotnícke zariadenia
2675 x 15 elektrotechnika – obrazová a zvuková technika
2675 x 16 elektrotechnika – technológia mikroelektroniky
2675 x 17 elektrotechnika – informatické a telekomunikačné systémy
2675 x 18 elektrotechnika – televízna a komunikačná technika
2675 x 00 elektrotechnika
2676 x 00 zariadenia oznamovacej techniky
2677 x 00 elektronik
2677 x 01 elektronik – automatizačná technika
2677 x 03 elektronik – oznamovacia a zabezpečovacia technika
2677 x 07 elektronik – spotrebná elektronika
2677 x 08 elektronik – číslicová a riadiaca technika
2679 x 00 mechanik – mechatronik
2680 x 00 mechanik
2680 x 01 mechanik – vážiace zariadenia
2680 x 02 mechanik – zdvíhacie zariadenia
2680 x 03 mechanik – chladiace zariadenia
2680 x 04 mechanik – stroje a zariadenia
2680 x 05 mechanik – elektrotechnika
2680 x 06 mechanik – meracie prístroje a zariadenia
2680 x 07 mechanik – administratívna technika
2680 x 08 mechanik – chladiace a klimatizačné zariadenia
2682 x 00 mechanik počítačových sietí
2683 x 00 elektromechanik
2683 x 01 elektromechanik – banské stroje a zariadenia
2683 x 02 elektromechanik – oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia
2683 x 03 elektromechanik – rozvodné zariadenia
2683 x 04 elektromechanik – stroje a zariadenia
2683 x 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
2683 x 12 elektromechanik – automatizačná technika
2683 x 13 elektromechanik – telekomunikačná technika
2683 x 14 elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika
2683 x 15 elektromechanik – úžitková technika
2683 x 17 elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá
2684 x 00 bezpečnostné systémy v doprave a priemysle
2686 x 00 mechanik elektronických zariadení
2689 x 00 spojový mechanik
2689 x 01 spojový mechanik – oznamovacie siete
2689 x 02 spojový mechanik – spojové zariadenia
2691 x 00 elektrotechnická výroba
2691 x 01 elektrotechnická výroba – výroba elektronických a elektromechanických zariadení
2691 x 02 elektrotechnická výroba – elektrotechnická a strojárska montáž
2694 x 00 informačné a sieťové technológie
2695 x 00 počítačové systémy
2697 x 00 mechanik elektrotechnik
2698 x 00 mechanik v elektrotechnike
2698 x 00 mechanik v elektrotechnike
2698 x 01 mechanik v elektrotechnike – automatizačná technika
2698 x 02 mechanik v elektrotechnike – organizačná a výpočtová technika
2698 x 03 mechanik v elektrotechnike – oznamovacia a zabezpečovacia technika
2698 x 07 mechanik v elektrotechnike – spotrebná elektronika
2698 x 08 mechanik v elektrotechnike – číslicová a riadiaca technika
2698 x 10 mechanik v elektrotechnike – silnoprúdové zariadenia
2698 x 14 mechanik v elektrotechnike – mechanik elektronických zariadení
2698 x 15 mechanik v elektrotechnike – mechanik strojov a zariadení
2699 x 00 technik v elektrotechnike
2699 x 11 technik v elektrotechnike – oznamovacia technika
2699 x 12 technik v elektrotechnike – elektronické počítačové systémy
2699 x 13 technik v elektrotechnike – automatizačná technika
2699 x 14 technik v elektrotechnike – informačné technológie

Zoznam vzdelaní ktoré možno uznať ako elektrotechnické

2387 6 mechatronika
2466 2 01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia
2487 2 02 autoopravár – elektrikár
3739 6 elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
3765 6 technika a prevádzka dopravy
3778 4 technik informačných a telekomunikačných technológií
3917 6 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike
3918 6 technické lýceum