pagetop

Úvod

VITAJTE NA STRÁNKACH ELEKTROMAJSTER

ALUVIA s.r.o. je oprávnená vzdelávacia organizácia pre Vyhradené technické zariadenia elektrické podľa Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení v náväznosti na zákon o BOZP 124/2009 Z.z. v rozsahu:

Poučená osoba  
e-learning školenie Poučenie osoby bez elektrotechnického vzdelania
podľa §20 vyhlášky 508/2009 Z.z. (cena 29€)
prihláška
ElektroMajster AOP   kurz schválený Národným Inšpektorátom Práce - dištančne
e-learning školenie
 Aktulaizačná odborná príprava elektrotechnikov
podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. §21 §22 § 23 § 24 (cena 48€) bližšie info
prihláška
29.11.-2.12.2021 Revízny technik §24 - Bratislava
prípravné školenie revíznych technikov (cena 149€)
prihláška

TERMÍNY ŠKOLENÍ:

11.10.2021 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Bratislava
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 69€)
(2 dni dištančnou formou a 1 deň prezenčnou formou)

prihláška

13.10.2021 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Myjava
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 69€)
(2 dni dištančnou formou a 1 deň prezenčnou formou)

 prihláška

18.10.2021 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Banská Bystrica
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 69€)
(2 dni dištančnou formou a 1 deň prezenčnou formou)

 prihláška

25.10.2021 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Bratislava
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 69€)
(2 dni dištančnou formou a 1 deň prezenčnou formou)

 prihláška

27.10.2021 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Komárno
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 69€)
(2 dni dištančnou formou a 1 deň prezenčnou formou)

 prihláška

3.11.2021 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Nitra
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 69€)
(2 dni dištančnou formou a 1 deň prezenčnou formou)

 prihláška

8.11.2021 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Bratislava
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 69€)
(2 dni dištančnou formou a 1 deň prezenčnou formou)

 prihláška

10.11.2021 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Myjava
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 69€)
(2 dni dištančnou formou a 1 deň prezenčnou formou)

 prihláška

15.11.2021 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Banská Bystrica
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 69€)
(2 dni dištančnou formou a 1 deň prezenčnou formou)

 prihláška

22.11.2021 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Bratislava
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 69€)
(2 dni dištančnou formou a 1 deň prezenčnou formou)

 prihláška

Načítam, čakajte prosím...