pagetop

Úvod

VITAJTE NA STRÁNKACH ELEKTROMAJSTER

ALUVIA s.r.o. je oprávnená vzdelávacia organizácia pre Vyhradené technické zariadenia elektrické podľa Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení v náväznosti na zákon o BOZP 124/2009 Z.z. v rozsahu:

Poučená osoba  
e-learning školenie Poučenie osoby bez elektrotechnického vzdelania
podľa §20 vyhlášky 508/2009 Z.z. (cena 29€)
prihláška
ElektroMajster AOP   kurz schválený Národným Inšpektorátom Práce - dištančne
e-learning školenie
 Aktulaizačná odborná príprava elektrotechnikov
podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. §21 §22 § 23 § 24 (cena 48€) bližšie info
prihláška
31.7.-1.8.2023 Revízny technik §24 - Bratislava
prípravné školenie revíznych technikov (cena 189€)
prihláška

TERMÍNY ŠKOLENÍ:

29.5.2023 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Bratislava
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 84€)
(2 dni dištančnou formou a 1 deň prezenčnou formou)

prihláška

5.6.2023 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Nitra
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 84€)
(2 dni dištančnou formou a 1 deň prezenčnou formou)

 prihláška

12.6.2023 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Bratislava
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 84€)
(2 dni dištančnou formou a 1 deň prezenčnou formou)

 prihláška

19.6.2023 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Banská Bystrica
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 84€)
(2 dni dištančnou formou a 1 deň prezenčnou formou)

 prihláška

26.6.2023 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Bratislava
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 84€)
(2 dni dištančnou formou a 1 deň prezenčnou formou)

 prihláška

3.7.2023 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Nitra

školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 84€)
(2 dni dištančnou formou a 1 deň prezenčnou formou)

 prihláška

10.7.2023 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Bratislava
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 84€)
(2 dni dištančnou formou a 1 deň prezenčnou formou)

 prihláška

17.7.2023 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Banská Bystrica
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 84€)
(2 dni dištančnou formou a 1 deň prezenčnou formou)

 prihláška

24.7.2023 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Bratislava
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 84€)
(2 dni dištančnou formou a 1 deň prezenčnou formou)

 prihláška

7.8.2023 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Nitra
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 84€)
(2 dni dištančnou formou a 1 deň prezenčnou formou)

 prihláška

Načítava sa, počkajte, prosím.