§20 Poučená osoba v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z.

§20 Poučená osoba v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. 

Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. 

Prihláška na školenie

V prípade ak máte záujem získať minimálne elektrotechnické vzdelanie a získať osvedčenia podľa §21 Elektrotechnik, kliknite na Elektro Škola .

Obsah školenia

  1. Poučená osoba v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. §20

  2. Definície pojmov

  3. Laik

  4. Poučená osoba

  5. Zásady bezpečnej obsluhy a práce na elektrickom zariadení

  6. Kontroly elektrického ručného náradia a spotrebičov počas ich používania

  7. Bezpečnostné značky a oznamy / Ovládače

  8. Označovanie vodičov, označovanie svoriek a prípojov vodičov

  9. Prvá pomoc pri zásahu elektrickým prúdom

  10. Hasenie požiaru elektrického zariadenia

Rozsah školenia

4 hodiny

Dotazy k školeniu a technickú podporu vybavuje

Ladislav Horvat
mail: info@elektromajster.sk
telefón: 0915 253 134