pagetop

Úvod

VITAJTE NA STRÁNKACH ELEKTROMAJSTER

ALUVIA s.r.o. je oprávnená vzdelávacia organizácia pre Vyhradené technické zariadenia elektrické podľa Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení v náväznosti na zákon o BOZP 124/2009 Z.z. v rozsahu:

Poučená osoba  
e-learning školenie Poučenie osoby bez elektrotechnického vzdelania
podľa §20 vyhlášky 508/2009 Z.z. (cena 29€)
prihláška
ElektroMajster AOP   kurz schválený Národným Inšpektorátom Práce - dištančne
e-learning školenie
 Aktulaizačná odborná príprava elektrotechnikov
podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. §21 §22 § 23 § 24 (cena 48€) bližšie info
prihláška
10.11.-11.11.2022 Revízny technik §24 - Bratislava
prípravné školenie revíznych technikov (cena 189€)
prihláška

TERMÍNY ŠKOLENÍ:

26.9.2022 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Bratislava
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 74€)
(2 dni dištančnou formou a 1 deň prezenčnou formou)

prihláška

3.10.2022 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Nitra
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 74€)
(2 dni dištančnou formou a 1 deň prezenčnou formou)

 prihláška

10.10.2022 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Bratislava
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 74€)
(2 dni dištančnou formou a 1 deň prezenčnou formou)

 prihláška

17.10.2022 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Banská Bystrica
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 74€)
(2 dni dištančnou formou a 1 deň prezenčnou formou)

 prihláška

24.10.2022 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Bratislava
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 74€)
(2 dni dištančnou formou a 1 deň prezenčnou formou)

 prihláška

7.11.2022 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Nitra
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 74€)
(2 dni dištančnou formou a 1 deň prezenčnou formou)

 prihláška

14.11.2022 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Bratislava
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 74€)
(2 dni dištančnou formou a 1 deň prezenčnou formou)

 prihláška

21.11.2022 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Banská Bystrica
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 74€)
(2 dni dištančnou formou a 1 deň prezenčnou formou)

 prihláška

28.11.2022 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Bratislava
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 74€)
(2 dni dištančnou formou a 1 deň prezenčnou formou)

 prihláška

5.12.2022 Elektrotechnik §21 §22 §23 - Nitra
školenie s preskúšaním a vydaním Osvedčenia (cena 74€)
(2 dni dištančnou formou a 1 deň prezenčnou formou)

 prihláška

Načítam, čakajte prosím...